Welkom op onze Website!

Over de Stichting Folkloregroep Borne

Folklore is alles wat een volk creëert of heeft gecreëerd; folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een volk, waarin zijn leven, zijn levensbeschouwing, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld. Bij folklore gaat het om dingen die door een volk zijn geschapen en die betekenis hebben in zijn alledaagse bestaan, zoals poëzie, overleveringen, liederen, verhalen, sprookjes, sagen en epische vertellingen, dansvormen, als ook bepaalde vormen van beeldende kunst, van decoratieve toegepaste kunst en van architectuur. Diverse niet-kerkelijke tradities, rituelen en bijvoorbeeld oude recepten, worden vaak ook tot de folklore gerekend.

De creativiteit van een volk vindt haar oorsprong in oude tijden en wortelt daarmee, historisch gezien, in de wereldcultuur. Het scheppende vermogen van een volk is de bron van nationale artistieke tradities, het is het middel waarmee het zelfbewustzijn van een volk wordt uitgedrukt. Soms worden ook alle vormen van niet-professionele kunst tot de folklore gerekend.

Pinksterbuidjes
Foto: Dirk de Foto Graaf

Onze activiteiten

Palmpasenoptocht: Palmpasen is de zondag voor Pasen en is het begin van de zg. Goede Week. Palmpasen is de dag waarop we denken aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed en werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en “Hosanna” riep.
Lees meer…

Paasvuur: Pasen is, in tegenstelling tot Kerstmis, een feest dat niet ‘vast’ op de kalender ligt. Iedereen praat over een vroege of late Pasen. Toch wist 50,7% van de bevolking in 1997 niet te zeggen wat de christelijke betekenis was – wat er met Pasen wordt herdacht.
Lees meer…

Pinksterbruidjes: Ieder jaar op eerste Pinksterdag is het weer zover. Dan wordt de oude traditie van de Pinksterbruidjes in Borne voortgezet. Vroeger gebeurde dit kleinschalig, de laatste jaren wordt het groots aangepakt door de scoutinggroep St. Martina en de Folkloregroep Borne.
Lees meer…